بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران میدان شیخ بهائی- کوچه ماهتاب- پلاک 50 - طبقه هفتم تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران-شعبه مرکزی 0 تهران میدان شیخ بهائی- کوچه ماهتاب- پلاک 50 - طبقه هفتم 021-88615293