اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/19
کل خالص ارزش دارائی ها 2,924,805,075,573 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,940,994 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,940,994 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,942,815 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 492,309

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/04/03

مدیر صندوق:

گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

يدالله هيودي

حسابرس:

موسسه آزمون پرداز ايران مشهود