بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/21
کل خالص ارزش دارائی ها 1,430,175,142,327 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,905,035 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,905,035 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,905,860 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 492,309

صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/04/03

مدیر صندوق:

گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا حبيبي

حسابرس:

موسسه آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها